Alle gemaakte kosten door ons worden afgehandeld via uw ziekenfonds

De verpleegkundigen die binnen het team werken zijn aangesloten bij alle Belgische mutualiteiten. Zij werken volgens hetzelfde principe als uw huisarts, namelijk via het derde betalingssysteem. Zij factureren de kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds.